XLIII posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Kadencja 2018-2023

W dniu 23 stycznia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XLIII posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szczerców na rok 2023.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie określenia stawki za kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Szczerców.
  6. Opracowanie planu pracy Komisji na 2023 rok.
  7. Dyskusja z dyrektorami szkół z terenu Gminy Szczerców w sprawie wyników z egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content