XLIII Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Kadencja 2014-2018

W dniu 19 września 2018 r. o godz. 15.30 w sali obrad Urzędu Gminy w Szczercowie, odbędzie się XLIII posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury.

  •  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  • Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  • Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Szczerców.
  • Rozpatrzenie pisma w/s zwiększenia środków w 2018r. dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie.
  • Zgłaszanie wniosków do budżetu Gminy Szczerców na 2019r.
  • Sprawy różne.
  • Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również