XLII Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023

W dniu 26 września 2022 roku (poniedziałek) o godz. 13:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XLII Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XLI sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2022 r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2022 – 2025.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 5 lat, w trybie bezprzetargowym, części placu targowego (działka o nr ewidencyjnym 2605) z przeznaczeniem na plac manewrowy do nauki jazdy.
 • Sprawy różne – interpelacje i wnioski.
 • Zakończenie obrad XLII Sesji Rady Gminy Szczerców.

Protokół z XLII Sesji Rady Gminy Szczerców

Przeczytaj również

Skip to content