XLII Posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Kadencja 2014-2018

W dniu 20 kwietnia 2018 roku (piątek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbyło się XLII posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Wypracowanie opinii do oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2017 dla Gminy Szczerców.
  5. Spotkanie z Kierownikiem Referatu Sportu, Rekreacji i Turystyki.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Protokół

Przeczytaj również