XLII posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami

W dniu 9 sierpnia  2017r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie, odbędzie się XLII posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Szczerców na 2017r.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2017-2020
  6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców w 2017r. dla Gminnej Spółki Wodnej działającej na terenie Gminy Szczerców
  7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony części działki o nr ewidencyjnym 344/14 w obrębie Szczercowska Wieś w celu umieszczenia infrastruktury technicznej.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również