XLII posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Kadencja 2018-2023

W dniu 29 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 15:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XLII posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Debata na temat raportu o stanie Gminy Szczerców za 2021 rok.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2022 – 2025.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2022 r.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bełchatowskiemu na zakup wyposażenia budynku placówki opiekuńczo – wychowawczej Dom Dziecka.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XXXIV/372/22 Rady Gminy Szczerców z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Magdalenowie.
 9. Spotkanie z przedstawicielami Zarządu OSP w Szczercowie w sprawie złożonego pisma.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również