XLI Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Kadencja 2014-2018

W dniu 30 lipca 2018 r. o godz. 15.30 w sali obrad Urzędu Gminy w Szczercowie, odbędzie się XLI posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Szczerców.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również