XL posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Kadencja 2018-2023

W dniu 25 maja 2022 r. (środa) o godz. 15.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XL posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Gminy Szczerców przedłożoną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie.
  5. Dyskusja z Kierownikiem Referatu Sportu, Rekreacji i Turystyki w zakresie spraw organizacyjnych.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content