XL posiedzenie Komisji Rewizyjnej Kadencja 2018-2023

W dniu 10 listopada 2021 r. (środa) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XL posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Kontrola z działalności pracy Wójta Gminy Szczerców pod względem gospodarności ekonomiczno – finansowej za I półrocze 2021 r.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również