XIX posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami Kadencja 2018-2023

W dniu 12 maja 2020 r. (wtorek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XIX posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XX/201/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości oraz zasad przyznawania sołtysom diet.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XVI/158/20 Rady Gminy Szczerców z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Szczerców w sprawie zmiany statutów sołectw.
  6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczerców w 2020 roku”.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również