XIX posiedzenie Komisji Rewizyjnej Kadencja 2018-2023

W dniu 28 lutego 2020 r. (piątek) o godz. 10:00 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Szczercowie odbędzie się XIX posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Kontrola Zakładu Gospodarki Komunalnej pod względem gospodarności i wykonania budżetu za 2019 r.
  4. Zakończenie posiedzenia.

 

Przeczytaj również