XIV posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Kadencja 2018-2023

W dniu 3 grudnia 2019 r. (wtorek) o godz. 15.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XIV posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do przedstawionego projektu ulotki dotyczącej szlaków turystycznych Gminy Szczerców.
  5. Wypracowanie wniosków do projektu budżetu na 2020 r.
  6. Wypracowanie opinii do projektu budżetu na 2020 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2023.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również