XIV posiedzenie Komisji Rewizyjnej Kadencja 2018-2023

W dniu 3 października 2019 roku (czwartek) o godz. 10.00 w  Sali Ślubów Urzędu Gminy w Szczercowie odbyło się XIV posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Kontrola działalności pracy Wójta Gminy Szczerców pod względem gospodarki finansowej za I półrocze 2019 r.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również