XIV posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Kadencja 2018-2023

W dniu 19 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz. 14:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XIV posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2019 r.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Szczerców na lata 2019 – 2022.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zasięgnięcia opinii od Komendanta Wojewódzkiego Policji dotyczącej rozwiązania Straży Gminnej w Szczercowie.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zasięgnięcia opinii od NSZZ Solidarność Region Ziemia Łódzka dotyczącej rozwiązania Straży Gminnej w Szczercowie.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zasięgnięcia opinii od Forum Związków Zawodowych dotyczącej rozwiązania Straży Gminnej w Szczercowie.
 9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zasięgnięcia opinii od Rady OPZZ Województwa Łódzkiego dotyczącej rozwiązania Straży Gminnej w Szczercowie.
 10. Analiza projektu budżetu gminy Szczerców na 2020 rok.
 11. Odczytanie opinii o projekcie budżetu gminy Szczerców na 2020 r. przez Przewodniczących komisji stałych.
 12. Wypracowanie opinii do projektu budżetu na 2020 Komisji Budżetu powiększonej o Przewodniczących Komisji stałych.
 13. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2023 Komisji Budżetu powiększonej o Przewodniczących Komisji stałych.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również