XIII posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami Kadencja 2018-2023

W dniu 24 września 2019 r. (wtorek) o godz. 15:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XIII posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części kompleksu sportowo – rekreacyjnego ,,Wyspa”w Szczercowie.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie, w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony części działki o nr ewidencyjnym 699/4 w obrębie Niwy w celu umieszczenia infrastruktury technicznej.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również