XIII posiedzenie Komisji Rewizyjnej Kadencja 2018-2023

W dniu 10 czerwca 2019 roku o godz.10.00 w  Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbyło się XIII posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Kontrola działalności pracy Wójta Gminy Szczerców w związku z wykonaniem budżetu gminy na 2018 roku.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również