XII posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Kadencja 2018-2023

W dniu 23 października 2019 r. (środa) o godz. 15.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XII posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Spotkanie z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej P. Anną Krawczyńską w/s DPS.
  5. Spotkanie z Kierownikiem Referatu Sportu, Turystyki i Rekreacji P. Jarosławem Piotrowskim w/s funkcjonowania miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w roku 2020.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również