XII posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Kadencja 2018-2023

W dniu 12 października 2020 r. (poniedziałek) o godz. 13:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbyło się XII posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wyrażenie opinii w sprawie skargi na Wójta Gminy Szczerców.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również