XII posiedzenie Komisji Rewizyjnej Kadencja 2018-2023

W dniu 29 maja 2019 roku o godz.10.00 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szczercowie odbędzie się XII posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Kontrola Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie pod względem gospodarki finansowo-ekonomicznej za 2018 rok.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również