XII posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Kadencja 2018-2023

W dniu 18 listopada 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XII posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Spotkanie z Przedstawicielami Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Bełchatowie oraz Zarządem Oddziału Powiatowego ZNP w Bełchatowie.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Szczerców.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również