XI posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Kadencja 2018-2023

W dniu 11 sierpnia 2020 r. (wtorek) o godz. 9:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XI posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wyrażenie opinii w sprawie skargi na pracowników Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również