XI Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Kadencja 2014-2018

W dniu 2 lipca 2015 roku o godz.10.00 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szczercowie odbyło się XI posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Kontrola działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie za 2014r.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również