XI posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Kadencja 2018-2023

W dniu 21 października 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XI posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s dowozu uczniów do szkół, wobec których Gmina Szczerców nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w trakcie przewozu.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również