X posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Kadencja 2018-2023

W dniu 28 sierpnia 2019 r. (środa) o godz. 15.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się X posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Dyskusja na temat zmiany regulaminu przyznawania nagród i stypendiów sportowych.
  5. Wyjście w teren.
  6. Dyskusja nad wnioskami do budżetu Gminy Szczerców na rok 2020.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również