X posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami Kadencja 2018-2023

W dniu 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się X posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Debata na temat ,,Raportu o stanie Gminy Szczerców za 2018 rok”.
  5. Spotkanie z Pracownikiem Referatu Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w sprawie planu przy ul. Mokrej w Szczercowie.
  6. Wyjazd w teren.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również