X posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Kadencja 2018-2023

W dniu 23 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 10:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się X posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s uchwalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Szczerców oraz nauczycieli emerytów i rencistów tych placówek.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Szczerców.
  6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
  7. Wypracowanie wniosków do budżetu Gminy Szczerców na 2020 rok.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie posiedzenia.

 

Przeczytaj również