X posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Kadencja 2018-2023

W dniu 18 września 2019 r. (środa) o godz. 15:00   w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się X posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szczerców za I półrocze 2019 r.
  5. Wypracowanie wniosków do budżetu Gminy Szczerców na 2020 rok.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również