Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie przesyła opracowane przez Główny Inspektorat Sanitarny „Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce”.  Materiał załączony poniżej.

Wytyczne przeciwepidemiczne dla placów zabaw

 

Przeczytaj również