Wyróżnienie za wiejską kiełbasę

Jolanta Paprzycka, mieszkanka naszej Gminy, zdobyła wyróżnienie w wojewódzkim konkursie „Kiełbasa wiejska z łódzkiego”.
Konkurs polegał na sporządzeniu tradycyjnych kiełbas z własnych składników bez stosowania konserwantów chemicznych i realizowany był od 15 lutego do 26 marca.
Celem konkursu było kultywowanie polskiego dziedzictwa kulturowego związanego z produkcją kiełbasy wiejskiej, oraz propagowanie spożycia pełnowartościowych kiełbas, wytworzonych z zastosowaniem tradycyjnych składników i metod.
Ideą przewodnią plebiscytu było pielęgnowanie szacunku dla produkcji rodzimych wyrobów w małych gospodarstwach rolnych prowadzących Rolniczy Handel Detaliczny (RHD) lub działalność Marginalną, Lokalną i Ograniczoną (MLO).
Konkurs zorganizowany został przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Bratoszewicach.
Formularze zgłoszeniowe przesłało 26 producentów wiejskiej kiełbasy z terenu województwa łódzkiego, do zabawy zakwalifikowane zostały 24 osoby.
Komisja oceniała wiejskie kiełbasy uwzględniając: wygląd i cechy zewnętrzne, wygląd i cechy na przekroju, smak i zapach.
Pani Jolancie Paprzyckiej serdecznie gratulujemy!
foto: ŁODR Bratoszewice

Przeczytaj również