Wyprawka szkolna 2016

W załączeniu szczegóły programu dotyczącego dofinansowania zakupu podręczników szkolnych dla uczniów niepełnosprawnych, rozpoczynających w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasach VI szkoły podstawowej, w klasach III gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej (liceum, technikum i ZSZ).

Wnioski należy składać do Dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017 do dnia 8 września 2016 r.

wniosek

informacja

 

Przeczytaj również