Wypłata stypendium motywacyjnego w kasie urzędu

Urząd Gminy w Szczercowie informuje, że w dniach 19-20.12.2018 roku w kasie urzędu nastąpi wypłata stypendium motywacyjnego za osiągnięte wyniki w nauce w roku szkolnym 2017/2018 zaś do dnia 21.12.2018 r. stypendium motywacyjne zostanie przelane na wskazane konta.

Przeczytaj również