Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej – Kuźnica Lubiecka

Działając na podstawie § 23 i § 24 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XV/97/04 Rady Gminy w Szczercowie z dnia 16 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kuźnica Lubiecka oraz Uchwały Nr XLVII/503/18 Rady Gminy Szczerców z dnia 25 września 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej jednostki pomocniczej Gminy Szczerców – Sołectwa Kuźnica Lubiecka informuję, iż przedmiotowe wybory odbędą się w dniu 7 listopada 2018 r. (środa) o godz. 18.00 w domku na placu zabaw.

Przeczytaj również