Wybory parlamentarne – 13 października 2019

13 października wybierzemy parlamentarzystów kolejnych kadencji Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Gmina Szczerców podzielona jest na 7 obwodów do głosowania.

 Informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania i wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych przedstawimy poniżej:

 

Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1 Sołectwo Zbyszek (Zbyszek, Firlej), Sołectwo Kuźnica Lubiecka (Kuźnica Lubiecka), Sołectwo Lubiec (Lubiec), Sołectwo Magdalenów (Magdalenów), Sołectwo Rudzisko (Rudzisko, Marcelów)

 

Świetlica Wiejska w Lubcu, Lubiec 61b, 97-420 Szczerców

 

2 Sołectwo Szczercowska Wieś (Szczercowska Wieś, Kolonia Szczercowska), Sołectwo Grudna (Grudna, Zagadki), Sołectwo Dubie (Dubie), Sołectwo Polowa (Polowa, Kościuszki przy szosie, Dzbanki) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie,

ul. J. Piłsudskiego 66, 97-420 Szczerców

 

3 Sołectwo Szczerców (część): ul. Strumykowa, ul. Tomasza Tenusa, ul. Polna, ul. Skryta, ul. Jana Kochanowskiego, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Władysława Reymonta, ul. Szkolna, ul. Cypriana Kamila Norwida, ul. Krótka, ul. Wąska, ul. Gabriela Narutowicza, ul. J. Piłsudskiego (posesje: nr parzyste: od                 nr 58 do nr 140 i nr nieparzyste: od nr 25 do nr 131), ul. Zachodnia, ul. Łaska (posesje: od nr 1 do nr 3),
ul. Praga (posesje: nr parzyste: od nr 50 do nr 126 i nr nieparzyste: od nr 33 do nr 131), ul. Leśna,
ul. Kilińskiego, ul. Głowackiego, ul. Malinowa, ul. Mickiewicza (posesje: od nr 1 do nr 47 i nr 49),
ul. Polski Sierpień, ul. 11 Listopada, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Lipowa, ul. Akacjowa, ul. Wiśniowa,
ul. Jarzębinowa, ul. Klonowa, ul. Łaska (posesje: od nr 4 do nr 31)
Szkoła Podstawowa w Szczercowie,

 ul. Łaska 8, 97-420 Szczerców

4 Sołectwo Szczerców (część): ul. Częstochowska (posesje: nr parzyste: od nr 12 do nr 50 i nr nieparzyste od nr 27 do nr 63), ul. Kącik, ul. Wschodnia, ul. Słoneczna, ul. Mokra, ul. Piaskowa, ul. Południowa,                ul. Praga (posesje: nr parzyste od nr 2 do nr 48 i nr nieparzyste od nr 1 do nr 31), ul. Rzeczna, ul. 3 Maja, ul. Częstochowska (posesje: nr parzyste: od nr 4 do nr 10 i nr nieparzyste: od nr 1 do nr 25),                                ul. Św. Floriana, ul. Targowa, ul. Źródlana, ul. Żeromskiego, ul. M. Konopnickiej, ul. Pułaskiego,                            ul. Poniatowskiego, ul. J. Piłsudskiego (posesje: nr parzyste: od nr 2 do nr 56 i nr nieparzyste: od nr 1 do nr 23), ul. Piotrkowska, ul. Cmentarna, ul. Mickiewicza (posesje: nr 48 i od nr 50 do nr 99), ul. Północna, ul. Kwiatowa, ul. Cicha, ul. Łąkowa Urząd Gminy w Szczercowie,

ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców

 

5 Sołectwo Podklucze (Załuże, Podklucze), Sołectwo Niwy (Niwy, Trakt Puszczański, Józefina, Lubośnia), Sołectwo Podżar (Podżar, Szubienice, Żabczanka), Sołectwo Borowa (Borowa, Krzyżówki, Kościuszki pod lasem), Sołectwo Brzezie (Brzezie, Kozłówki, Bednarze)

 

Szkoła Podstawowa w Szczercowie,

ul. Rzeczna 7, 97-420 Szczerców

 

6 Sołectwo Stanisławów Pierwszy (Stanisławów Pierwszy), Sołectwo Stanisławów Drugi (Stanisławów Drugi), Sołectwo Leśniaki Chabielskie (Leśniaki Chabielskie), Sołectwo Chabielice (Chabielice, Chabielice-Kolonia), Sołectwo Kieruzele (Kieruzele) Szkoła Podstawowa w Chabielicach,

Chabielice-Kolonia 5, 97-420 Szczerców

 

7 Sołectwo Osiny (Osiny, Osiny-Kolonia), Sołectwo Janówka (Janówka), Sołectwo Tatar (Tatar, Puszcza) Szkoła Podstawowa w Osinach, Osiny 13, 97-420 Szczerców

 

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Wyborca czasowo przebywający na terenie danej gminy może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli najpóźniej do dnia 8 października 2019 r. złoży w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa, pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Wyborca, który w dniu wyborów będzie  przebywał poza miejscem stałego zamieszkiwania może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.
Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania. Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 11 października 2019 r.

 

Przeczytaj również

Skip to content