Wnioski o stypendium motywacyjne dla studentów i słuchaczy szkół policealnych

Urząd Gminy w Szczercowie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce dla studentów oraz słuchaczy szkół policealnych.

Wnioski należy składać w Referacie Oświaty Urzędu Gminy w Szczercowie ul. Rzeczna 7 pok. nr 70 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 w terminie do 30 listopada 2018 r.

wzór wniosku [PDF]

Przeczytaj również