Wniosek o stypendium motywacyjne

Urząd Gminy w Szczercowie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Wnioski należy składać w Referacie Oświaty Urzędu Gminy w Szczercowie, ul. Rzeczna 7, w godz. 7:00 – 15:00 w terminie do 10 lipca 2017 roku.

Treść uchwały i wniosek w linku:

Uchwała

Przeczytaj również