Weź dotację, usuń azbest, zainstaluj POŚ

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje o trwających naborach wniosków o udzielenie dofinansowania w formie dotacji z dziedziny Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi składanych na zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków.

 

Program dla przedsięwzięć w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest 2020 – 2021

Nazwa programu: Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego w latach 2020-2021

Cel zadania: Oczyszczanie województwa łódzkiego z azbestu poprzez dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest realizowanych przez osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą.

Okres wdrażania: 2020 r.

Pula środków do rozdysponowania: 500.000,00

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja do 90 % kosztów kwalifikowanych Zadania.

 

Program dla przedsięwzięć w zakresie wykonania oczyszczalni ścieków

Nazwa programu: Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie województwa łódzkiego w latach 2020-2021.

Cel zadania:  Wspomaganie gospodarki ściekowej województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie realizacji przez osoby fizyczne zadań polegających na wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności poniżej 5 m3/d, w celu umożliwienia oczyszczenia ścieków socjalno-bytowych na terenach, dla których nie jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Okres wdrażania: 2020 r.

Pula środków do rozdysponowania: 500.000,00

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja do 50 % kosztów kwalifikowanych Zadania.

 

 

Przeczytaj również