W trosce o bezpieczeństwo na drogach

W siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich odbyło się dzisiaj spotkanie, dotyczące stanu dróg biegnących przez naszą gminę. W spotkaniu wzięli udział poseł Grzegorz Lorek, wójt Krzysztof Kamieniak oraz dyrektor Mirosław Kukliński, reprezentujący Zarząd w Łodzi.

Podczas roboczej narady omawiano stan dróg wojewódzkich Łask – Częstochowa i Szczerców – Widawa. Strony zgodziły się co do potrzeby naprawy i przeprowadzenia remontów na poszczególnych odcinkach, jako najpilniejsze zadanie wskazując remont odcinka Łask – Częstochowa oraz zwiększenie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w Grudnej.

Środowe spotkanie było jednym z działań podejmowanych przez nasz samorząd w celu poprawy bezpieczeństwa i polepszenia komfortu osób poruszających się po terenie Gminy Szczerców.

Przeczytaj również