W Lubcu stawiają na edukację ekologiczną

Od 20 listopada Szkoła Podstawowa w Lubcu realizuje program edukacji ekologicznej pod nazwą „Zła atmosfera nam nie doskwiera”. Wójt Krzysztof Kamieniak podpisał wczoraj w Łodzi umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dzięki której program ten uzyska dofinansowanie. Zaplanowane działania pozwolą na rozpropagowanie zagadnień związanych z ochroną powietrza.

fundusz

Na 2018 rok przewidziano zakup materiałów dydaktycznych  oraz szereg działań  edukacyjnych w postaci konkursów i wycieczek. Dzieci już wiosną wybiorą się do Arboretum w Rogowcu, Palmiarni w Łodzi oraz do szkółki leśnej „Borowiny”. Organizatorzy przewidzieli też konkursy wiedzy ekologicznej, między innymi Moje rady na czyste powietrze, Życie bez papierosa czy Zadbajmy o lepszą atmosferę.

WFOŚiGW dofinansuje program kwotą blisko 13 tysięcy złotych; realizacja programu zakończy się 30 czerwca 2018 roku.

Przeczytaj również