W 2019 roku podatki lokalne po nowemu

Rada Gminy Szczerców podjęła uchwały dotyczące wysokości stawek podatków i opłat lokalnych, jakie obowiązywać  będą w przyszłym roku.

Od 1 stycznia 2019 stawki podatków obowiązujących na terenie gminy Szczerców wynosić będą:

 • W zakresie podatku rolnego:
  • od 1 hektara przeliczeniowego – 50 zł,
  • od 1 hektara fizycznego – 100 zł
 • Podatek od nieruchomości:
  • od budynków mieszkalnych – 0,35 zł za 1 m² powierzchni użytkowej,
  • od gruntów pozostałych – 0,10 zł za 1 m²,
  • od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż usługowa, handlowa lub wytwórcza w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego – 23,47  zł za 1 m² powierzchni użytkowej,
  • od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługowej, handlowej lub wytwórczej w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego – 13,50 zł za 1 m² powierzchni użytkowej
  • od gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 0,93 zł za 1 m².
 • Stawki podatku od środków transportowych wzrosły o 8% w stosunku do roku 2018. Ich wysokość zależy od: rodzaju pojazdu, liczby osi, masy całkowitej lub masy całkowitej zespołu pojazdów, od wpływu na środowisko.

 

 

Przeczytaj również