VIII Turniej Siatkowej Piłki Plażowej

13 i 14 lipca w Szczercowie odbędzie się coroczny turniej siatkówki plażowej. Zapisy drużyn przyjmowane będą do dnia 11 lipca. Warunki uczestnictwa w poniższym regulaminie.

1.Cel:
– popularyzacja plażowej piłki siatkowej
– propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego
2.Organizator:
– Gmina Szczerców
3.Termin i miejsce:
– 13.07.2019 r. (sobota) godz. 10:00 – KOBIETY
– 14.07.2019 r. (niedziela) godz. 10:00 – MĘŻCZYŹNI
• boisko przy zbiorniku rekreacyjnym w Szczercowie, boisko przy hali na ul. Piłsudskiego 66
w przypadku złych warunków atmosferycznych turniej zostanie rozegrany w innym terminie
4.Uczestnictwo:
– drużyna musi składać się z graczy powyżej 15 lat
– zespół stanowi dwóch zawodników
5. Zgłoszenia:
– zgłoszenia przyjmowane są do dnia 11 lipca w Hali sportowej w Szczercowie, Piłsudskiego 66 lub drogą elektroniczną na adres: sport@szczercow.pl
6. System rozgrywek i sędziowanie:
– system rozgrywek uzgodniony przed zawodami; sędziowanie powierza się uczestnikom
7. Nagrody:
– statuetki za miejsca I-III
8. Postanowienia końcowe:
– turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami PZPS
– uczestnicy wyrażają zgodę na upowszechnianie przez Organizatora swojego nazwiska, wizerunku
w postaci zdjęć, filmików wykorzystywanych w celach promocyjnych imprezy oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
– zawodnicy zgłaszając się do uczestnictwa w zawodach przyjmują do wiadomości stosowania zapisy niniejszego regulaminu
– Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do regulaminu.

Przeczytaj również