VIII posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Kadencja 2018-2023

W dniu 28 maja 2019 r. o godz. 15:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się VIII posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr V/52/19 Rady Gminy Szczerców z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
  5. Spotkanie z Kierownikiem GOPS w Szczercowie P. Anną Krawczyńską w/s oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2018.
  6. Spotkanie z Kierownikiem SP ZOZ w Szczercowie P. Barbarą Kałużewską w/s związanych z SP ZOZ w Szczercowie.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również