VIII posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami Kadencja 2018-2023

W dniu 10 maja 2019 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się VIII posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
3.Przyjęcie protokołu z VII posiedzenia komisji.
4.Wyjazd w teren.
5.Sprawy różne.
6.Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również