VIII posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Kadencja 2018-2023

W dniu 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się VIII posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Debata na temat ,,Raportu o stanie Gminy Szczerców za 2018 rok”.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczerców oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również