VIII posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Kadencja 2018-2023

W dniu 27 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 15:30  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się VIII posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Uroczyste mianowanie na wyższy stopień wojskowy żołnierza rezerwy.
 5. Debata na temat ,,Raportu o stanie Gminy Szczerców za 2018 rok”.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2019 r.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Szczerców na lata 2019-2022.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szczerców wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szczerców za rok 2018.
 9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również