VII posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Kadencja 2018-2023

W dniu 11 września 2019 r. (środa) o godz. 10:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się VII posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wyrażenie opinii w sprawie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również