VII Mistrzostwa Szachowe o Puchar Wójta Gminy Szczerców

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w VII Mistrzostwach Szachowych o Puchar Wójta Gminy Szczerców.

REGULAMIN:
Cel turnieju: popularyzacja szachów, rozwijanie zainteresowań szachowych.
Termin i miejsce turnieju: 10 grudnia 2017 r. (niedziela) w Hali sportowej, ul. Rzeczna 7, początek o godz. 10:00 (do godz. 9:50 należy potwierdzić uczestnictwo u sędziego zawodów).
Organizator: Gmina Szczerców
– sędzia zawodów: Andrzej Miętkiewicz (Sieradz)
Uczestnictwo: turniej przeznaczony jest dla wszystkich chętnych osób niezależnie od wieku, płci i miejsca zamieszkania. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie do zawodów za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub osobiście.
 System rozgrywek: szwajcarski na dystansie 7 rund; tempo: 15 minut na partię dla zawodnika).
Zgłoszenia: Zapisy do turnieju przyjmowane są w Hali sportowej, ul. Rzeczna 7, 44 6319307 lub pocztą elektroniczną na adres:  sport@szczercow.pl do dn. 7 grudnia br. (czwartek).
W szczególnych przypadkach Organizator może dokonać przyjęcia zgłoszenia do momentu rozpoczęcia zawodów w miarę możliwości sprzętowych.

Nagrody:
Kategoria open:
– miejsca I-III – puchary i nagrody rzeczowe
Kategoria: Gmina Szczerców
– miejsca I-III – puchary i nagrody rzeczowe
Kategoria: najlepszy zawodnik do lat 15
– statuetka i nagroda rzeczowa
Kategoria: najlepsza zawodniczka do lat 15
– statuetka i nagroda rzeczowa
 Sprawy różne:

1. W turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego.
2. Przy jednakowej ilości punktów o kolejności miejsc decydują wartości punktowe dla danego systemu rozgrywek, które zostaną podane przez sędziego przed zawodami.
3. Za rzeczy pozostawione w szatniach Organizator nie odpowiada.
4. Niepełnoletni uczestnicy powinni być pod opieką osoby dorosłej.
5. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora i sędziego turnieju.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.
7. Zgłoszenie do turnieju równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.

(JP)

Przeczytaj również