VI Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Kadencja 2014-2018

W dniu 14 kwietnia 2015 roku o godz.10.00 w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych gminy Szczerców odbyło się VI posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Kontrola Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych gminy Szczerców, w związku z wykonaniem budżetu za 2014r.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również