V posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Kadencja 2018-2023

W dniu 26 lipca 2019 r. (piątek) o godz. 13:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się V posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wyrażenie opinii w sprawie skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Szczerców.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również