Uzupełnią listę ławników sądowych

Do Przewodniczącej Rady Gminy Szczerców wpłynęło  pismo Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb., dotyczące wyborów uzupełniających skład ławników, wybranych na kadencję 2016 – 2019.

Rada Gminy Szczerców w lutym przyszłego roku dokona stosownego wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie (sąd pracy – 1 ławnik) oraz w  Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim (również 1 ławnik).

Termin zgłaszania Radzie Gminy kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających upływa 31 grudnia 2017 roku.  Rada wybierze ławników w lutym i do końca tego miesiąca prześle stosowne dokumenty prezesom właściwych sądów. Do 31 marca 2018 roku nowi ławnicy zostaną powiadomieni o wyborze, złożą ślubowanie i zostaną wpisani na listę ławników uprawnionych do orzekania.

 

 

Przeczytaj również