Usuwanie odpadów zawierających azbest

Wójt Gminy Szczerców podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Szczerców podpisała w dniu 13 grudnia 2016 r. umowę o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na zadanie „Usuwanie (odbiór i unieszkodliwienie) odpadów zawierających azbest”

informacja [PDF]

Przeczytaj również